Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Чекалиште › Čekalište

Чекалиште


Чекалиште је бокс који је намењен за смештај крмача после изласка из бокса за прашење. Свака крмача добија свој индивидуални бокс са засебном хранилицом и појилицом. Двадесет дана после осемењавања крмача, задњи делови бокса се подижу, тако да се индивидуални боксови претарају у групни бокс у коме свака крмача има своје хранидбено место.

Оваква концепција бокса испуњава захтеве који су постављени законом о додробити животиња.

Ширина бокса по крмачи: 65 цм.
Минимална дубина бокса: 330 цм.